براي برقراري ارتباط با ما، پیام خود را به نشانی info@payameconference.ir ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهيم داد. همچنین سفارشات آگهی خود را به همین نشانی ارسال کنید تا در اسرع وقت رسیدگی و منتشر شود.

>>>>>>>>>>>

برای تماس با روابط عمومی سایت می توانید با شماره زیر در ارتباط باشید:

۷۶۰۲ ۲۴۱ ۹۳۳ ۹۸+

۸۴۹۰ ۳۱۷ ۹۲۱ ۹۸+

سامانه پیام کوتاه:

۶۹۸۸ ۸۹۷ ۲۱۸ ۹۸+

روابط عمومی، بخش آگهیها و ارسال عکس به سایت:
info@payameconference.ir

۷۶۰۲ ۲۴۱ ۹۳۳ ۹۸+

مدیر مسئول:

محمدحسن اسدی طاری

assadi@ertebatemrooz.ir