به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس ساخت دوباره اروپای شرقی در روزهای ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ در پراگ، جمهوری چک برگزار می‌شود. برخی از موضوعات محوری کنفرانس شامل روشنگری و ساخت اروپای شرقی، تفکر اروپای شرقی: کمک به درک یک منطقه بازسازی شده، پایان همبستگی اروپا، اروپای شرقی و عدم تقارن اروپایی شدن، از امپراتوری […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس ساخت دوباره اروپای شرقی در روزهای ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ در پراگ، جمهوری چک برگزار می‌شود.

برخی از موضوعات محوری کنفرانس شامل روشنگری و ساخت اروپای شرقی، تفکر اروپای شرقی: کمک به درک یک منطقه بازسازی شده، پایان همبستگی اروپا، اروپای شرقی و عدم تقارن اروپایی شدن، از امپراتوری عثمانی تا روسیه: مقولات فرهنگی در ساخت اروپای شرقی، مهاجرت از اروپای شرقی و تجارب «دیگری»، احزاب پوپولیستی در اروپای شرقی، سبک‌های زندگی و ویژگی های مختصر شرق بازسازی شده، اروپا و منطق رشد از طریق ریاضت اقتصادی: تأثیر بحران در اروپای شرقی، مناظر شهری در اروپای شرقی، دین و سیاست در اروپای شرقی، ادبیات و نویسندگان اروپای شرقی، تغییر سیاست و تحول در شهرها در اروپای شرقی، اروپای شرقی و هنر  اروپا و روسیه، دیپلماسی و اجماع اروپایی در سیاست خارجی، خوانش فمینیستی از اروپای معاصر شرقی و… است.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱ نوامبر ۲۰۱۹ است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس application@euroacademia.org در این کنفرانس مشارکت نمایند.

جهت کسب ازاطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۶۶۹۰ مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر