به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی آگاهی و شناخت در روزهای ۴ و ۵ مارس ، ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل آگاهی، علوم شناختی، انواع آگاهی، مشکل ذهن و بدن، خودآگاهی، آگاهی حیوانات، آگاهی مصنوعی، مطالعه علمی، هوشیاری بدن، ارتباط عصبی، عملکرد بیولوژیکی و تکامل، شناخت تجسم یافته و شناخت واقع […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی آگاهی و شناخت در روزهای ۴ و ۵ مارس ، ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل آگاهی، علوم شناختی، انواع آگاهی، مشکل ذهن و بدن، خودآگاهی، آگاهی حیوانات، آگاهی مصنوعی، مطالعه علمی، هوشیاری بدن، ارتباط عصبی، عملکرد بیولوژیکی و تکامل، شناخت تجسم یافته و شناخت واقع شده، مطالعات آگاهی، داروهای روانگردان و الکل، ارزیابی آگاهی، مطالعه علمی ذهن و روندهای آن، ماهیت، وظایف و کارکردهای شناخت، سطح تجزیه و تحلیل، ماهیت بین رشته‌ای، هوش مصنوعی، توجه، دانش و پردازش زبان، یادگیری و پیشرفت، حافظه، ادراک و عمل، روش‌های پژوهش، آزمایش‌های رفتاری و… است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارائه مقالات خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۳/rome/ICCC/sponsorship  ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/consciousness-and-cognition-conference-in-march-۲۰۲۱-in-rome مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر