به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی تاریخ نگاری و روشنگری در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ در وین، اتریش برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل تاریخ نگاری، تاریخ نگاری و نظریه تاریخی، مسائل اخلاقی، سنت تاریخ نگاری، ایده‌های اولیه تاریخ در سنت غربی، تفکر و نگارش تاریخی اوایل چینی، قرون وسطی اروپا، ظهور و رشد […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی تاریخ نگاری و روشنگری در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ در وین، اتریش برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل تاریخ نگاری، تاریخ نگاری و نظریه تاریخی، مسائل اخلاقی، سنت تاریخ نگاری، ایده‌های اولیه تاریخ در سنت غربی، تفکر و نگارش تاریخی اوایل چینی، قرون وسطی اروپا، ظهور و رشد تاریخ نگاری اسلامی، رنسانس و اروپا قرن هفدهم، هند در دوره‌های قبل از اسلام و مغول، اندیشه تاریخی اولیه ژاپنی و کره‌ای، روشنگری در غرب، رمانتیسم، تاریخ گرایی و ملی گرایی، تحولات قرن بیستم و مسیرهای جدید، ولتر، دیوید هیوم، ادوارد گیبون، قرن ۱۹، توماس کارلی، تاریخ فرهنگی، تاریخ نگاری مارکسیستی، بحث‌های انگلیس، رویکردهای ایالات متحده، مورخان مترقی، تاریخ اجماع، تاریخ جدید چپ، کمیت و رویکردهای جدید به تاریخ، چرخش فرهنگی، مطالعات حافظه، تاریخ نگارش تاریخی، تاریخ نگاری فمینیستی، مطالعات ملی و منطقه‌ای است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۷/vienna/ICHE/sponsorship  در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/historiography-and-enlightenment-conference-in-july-۲۰۲۱-in-vienna مراجعه گردد. 


منبع خبرکزاری مهر