به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه وجود، هستی و واقعیت در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ در پاریس- فرانسه برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل، مفاهیم در متافیزیک، تفسیرهای مکانیک کوانتومی، نظریه‌های متافیزیکی، ادبیات متافیزیک، متافیزیک ذهن، متافیزیک دین، متافیزیک علم، هستی شناسی، فلسفه زمان، تئولوژی و نویسندگان متافیزیک است. علاقمندان به موضوعات فوق […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه وجود، هستی و واقعیت در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ در پاریس- فرانسه برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل، مفاهیم در متافیزیک، تفسیرهای مکانیک کوانتومی، نظریه‌های متافیزیکی، ادبیات متافیزیک، متافیزیک ذهن، متافیزیک دین، متافیزیک علم، هستی شناسی، فلسفه زمان، تئولوژی و نویسندگان متافیزیک است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۱/paris/ICPEBR/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-of-existence-being-and-reality-conference-in-january-۲۰۲۱-in-paris  مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر