به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات علوم انسانیِ پزشکی توسط انجمن مطالعات علوم انسانیِ پزشکی انگلستان برگزار می شود. این کنفرانس ۱۷ الی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ در دانشگاه لیمرک برگزار خواهد شد و مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید. منبع خبرکزاری مهربه گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات علوم انسانیِ پزشکی توسط انجمن مطالعات علوم انسانیِ پزشکی انگلستان برگزار می شود.

این کنفرانس ۱۷ الی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ در دانشگاه لیمرک برگزار خواهد شد و مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.


منبع خبرکزاری مهر