به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه و فیلسوفان آمریکای لاتین در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۲۱ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل فلسفه آمریکای لاتین، دوره بومی فلسفه آمریکای لاتین، دوره استعماری فلسفه آمریکای لاتین، فلسفه آمریکای لاتین قرن نوزدهم، فلسفه آمریکای لاتین قرن بیستم، اسکولاستیک و بحث در مورد فتح، […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه و فیلسوفان آمریکای لاتین در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۲۱ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل فلسفه آمریکای لاتین، دوره بومی فلسفه آمریکای لاتین، دوره استعماری فلسفه آمریکای لاتین، فلسفه آمریکای لاتین قرن نوزدهم، فلسفه آمریکای لاتین قرن بیستم، اسکولاستیک و بحث در مورد فتح، اندیشه بومی پس از فتح، ملی گرایی اولیه، فلسفه روشنگری، استقلال سیاسی، رهایی ذهنی و فرهنگی، مثبت گرایی، نقد بنیادی مثبت گرایی، عادی سازی فلسفه آمریکای لاتین، فلسفه‌های رهایی، جهانی سازی، پسامدرنیسم و پسااستعمار و تعدد فلسفه‌ها در آمریکای لاتین است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۴/istanbul/ICLAPP/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/latin-american-philosophy-and-philosophers-conference-in-april-۲۰۲۱-in-istanbul مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر