به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین در روزهای ۷-۸ فوریه ۲۰۲۱ در بمبئی، هند برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل مباحثی چون متافیزیک، تاریخ فلسفه دین، مضامین و مشکلات اساسی، وجود خدا، توحید، شرک توحید، علم شناسی، الحاد، الحاد ضعیف، بیخدایی شدید، کلام طبیعی، مشکل شر، ماهیت خدا، شناخت خدا، فلسفه تحلیلی دین، فلاسفه […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین در روزهای ۷-۸ فوریه ۲۰۲۱ در بمبئی، هند برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مباحثی چون متافیزیک، تاریخ فلسفه دین، مضامین و مشکلات اساسی، وجود خدا، توحید، شرک توحید، علم شناسی، الحاد، الحاد ضعیف، بیخدایی شدید، کلام طبیعی، مشکل شر، ماهیت خدا، شناخت خدا، فلسفه تحلیلی دین، فلاسفه بزرگ دین و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://waset.org/philosophy-of-religion-conference-in-february-۲۰۲۱-in-mumbai  ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/mumbai/ICPR/sponsorship مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر