به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی جنبش‌های جدید مذهبی و کثرت‌گرایی مذهبی در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه  ۲۰۲۱ در ونکوور- کانادا برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل مسائلی چون مطالعات جدید ادیان، جنبش‌های دینی جدید، تاریخ ادیان جدید، مطالعات ادیان جدید / جنبش‌های مذهبی و روش تحقیق، دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی در مورد ادیان جدید، […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی جنبش‌های جدید مذهبی و کثرت‌گرایی مذهبی در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه  ۲۰۲۱ در ونکوور- کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مسائلی چون مطالعات جدید ادیان، جنبش‌های دینی جدید، تاریخ ادیان جدید، مطالعات ادیان جدید / جنبش‌های مذهبی و روش تحقیق، دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی در مورد ادیان جدید، ادیان جدید و معنویت، ادیان جدید و تأثیرات ادیان شرقی، تاریخ و تشریح علمی مقولات معنویت، کل گرایی و عصر جدید، خدایان، انسان شناسان و رد مذهب، گفتمان در مورد «دین» در جامعه مدنی و شرایط فراملی، تاریخ مدرن مطالعه دین /، فلسفه مطالعه تطبیقی مذهب ، آزادی مذهبی، ماهیت کیفری فعالیت‌های فرقه‌ای است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارائه مقالات خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۵/vancouver/ICNRMRP/sponsorship  ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/new-religious-movements-and-religious-pluralism-conference-in-may-۲۰۲۱-in-vancouver مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر