دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد در برندهای مسئولیت پذیر اجتماعی روز پنجشنبه ۲۳ آبان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت اجتماعی و موثر در رونق تولید برگزار شد، از کتیبه نام و نشان‌های ماندگار صنعت و اقتصاد کشور […]


دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد در برندهای مسئولیت پذیر اجتماعی روز پنجشنبه ۲۳ آبان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
در این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت اجتماعی و موثر در رونق تولید برگزار شد، از کتیبه نام و نشان‌های ماندگار صنعت و اقتصاد کشور رونمایی شد.