به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس تضادهای اخلاقی در حفاظت از تنوع زیستی (بخشی از مجمع جهانی تنوع زیستی ۲۰۲۰) در روزهای ۲۳- ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ در داووس- سوئیس برگزار می‌شود. اخلاق کاربردی، متا اخلاق، اخلاق هنجاری، فلسفه اجتماعی و سیاسی، نظریه ارزش و… است. در این کنفرانس از مشارکت‌هایی که در مورد انواع مختلف تعارضات […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس تضادهای اخلاقی در حفاظت از تنوع زیستی (بخشی از مجمع جهانی تنوع زیستی ۲۰۲۰) در روزهای ۲۳- ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ در داووس- سوئیس برگزار می‌شود.

اخلاق کاربردی، متا اخلاق، اخلاق هنجاری، فلسفه اجتماعی و سیاسی، نظریه ارزش و… است. در این کنفرانس از مشارکت‌هایی که در مورد انواع مختلف تعارضات اخلاقی در حفاظت از تنوع زیستی بحث می‌کنند استقبال می شود. دیگر موارد دیگر این مباحث شامل اهداف، روش‌ها، هزینه‌ها یا سیاست‌های حفظ تنوع زیستی است. مباحث بالقوه شامل تعارض بین عدالت اجتماعی و اهداف حفاظت یا سؤال در مورد اینکه آیا باید تنوع زیستی (یا تا چه میزان) باید از طریق “غیر طبیعی” حفظ شود ، از جمله بیوتکنولوژی یا مهاجرت و… است.

علاقمندان به موضوع فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل anna.wienhues@uzh.ch و یا deplazes@ethik.uzh.ch در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.worldbiodiversityforum.org/ مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر