به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی ساختارشکنی و فلسفه ساختارشکن در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل موضوعاتی چون ساختارشکنی، معماری پست مدرن، ویژگی‌های ساختارشکنی، مدرنیسم و پست مدرنیسم، فلسفه ساختارشکن، ساختگرایی و آینده نگری و هنر معاصر است. علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی ساختارشکنی و فلسفه ساختارشکن در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل موضوعاتی چون ساختارشکنی، معماری پست مدرن، ویژگی‌های ساختارشکنی، مدرنیسم و پست مدرنیسم، فلسفه ساختارشکن، ساختگرایی و آینده نگری و هنر معاصر است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/rome/ICDDP/sponsorship نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ارسال مقالات و جزئیات آن به آدرس https://waset.org/deconstructivism-and-deconstructivist-philosophy-conference-in-february-۲۰۲۱-in-rome مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر