به گزارش پیام کنفرانس؛ کنفرانس بین‌المللی معناشناسی در آلمان با موضوع تصاویر به عنوان عوامل فرآیندهای تحول فرهنگی در روزهای ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ در دانشگاه صنعتی کمیتس، آلمان برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل فلسفه عمل، فلسفه ذهن، روایات فلسفی، فلسفه علوم شناختی، زیبایی شناسی، اخلاق کاربردی، فلسفه اجتماعی و سیاسی و نظریه ارزش […]به گزارش پیام کنفرانس؛ کنفرانس بین‌المللی معناشناسی در آلمان با موضوع تصاویر به عنوان عوامل فرآیندهای تحول فرهنگی در روزهای ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ در دانشگاه صنعتی کمیتس، آلمان برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل فلسفه عمل، فلسفه ذهن، روایات فلسفی، فلسفه علوم شناختی، زیبایی شناسی، اخلاق کاربردی، فلسفه اجتماعی و سیاسی و نظریه ارزش است.
 
علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با مراجعه به سایت https://philevents.org/event/show/۷۶۹۷۴ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال مقالات به آدرس http://www.semiotik.eu/transformationen-۲۰۲۰  مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر