به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، اسلام و اسلام مدنی در روزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود. محور موضوعات کنفرانس شامل، جامعه‌شناسی اسلام، اصول، اسلام، اقتصاد و سیاست، جهانی شدن و اسلام، اسلام و اقتصاد اخلاقی، سنت سیاسی اسلامی، نئولیبرالیسم و فعالیت‌های اسلامی، از اسلامگرا تا پست اسلامگرایی، امت […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، اسلام و اسلام مدنی در روزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل، جامعه‌شناسی اسلام، اصول، اسلام، اقتصاد و سیاست، جهانی شدن و اسلام، اسلام و اقتصاد اخلاقی، سنت سیاسی اسلامی، نئولیبرالیسم و فعالیت‌های اسلامی، از اسلامگرا تا پست اسلامگرایی، امت چند فرهنگی، زمینه مذهبی اسلام، نوسازی و جهانی سازی، دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان در مورد اسلام و سکولاریسم، اسلام مدنی، جامعه مسلمان در غرب، چهره‌های بومی و مهاجر از اسلام، مسلمانان و اسلامگرایان ، برابری مذهبی، اسلام و جوامع مسلمان و روابط در دولت روحانی و اسلامی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/istanbul/ICSICI/sponsorship  ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/sociology-islam-and-civil-islam-conference-in-september-۲۰۲۰-in-istanbul#nav-dates  مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر