به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی معماری فرهنگی، فلسفه و هرمنوتیک در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه ۲۰۲۱ در ونکوور- کانادا برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل مباحثی چون معماری فرهنگی، معماری، تاریخ و فرهنگ، معماری، فرهنگ و فضا، نقش فرهنگ در معماری پایدار، تاریخ معماری، علوم انسانی و هرمنوتیک، منطق زیست محیطی معماری پایدار، اسلام، […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی معماری فرهنگی، فلسفه و هرمنوتیک در روزهای ۲۰ و ۲۱ مه ۲۰۲۱ در ونکوور- کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مباحثی چون معماری فرهنگی، معماری، تاریخ و فرهنگ، معماری، فرهنگ و فضا، نقش فرهنگ در معماری پایدار، تاریخ معماری، علوم انسانی و هرمنوتیک، منطق زیست محیطی معماری پایدار، اسلام، تحرک انسانی و معماری ترکیبی، هندسه، معنویت و نمادگرایی، فضا، مکان و تخیل، نقشه برداری و طراحی شهری، هرمنوتیک معماری، هرمنوتیک عملی، تجزیه و تحلیل مفاهیم فضا و مکان، هرمنوتیک به عنوان گفتمان معماری، تفسیر در معماری و فلسفه، پسا مدرنیسم و ​​ساختارشکنی، فضاهای داستانی، مکان‌های تصویری و سایر موضوعات مربوطه است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۵/vancouver/ICCAPH/sponsorship  ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/cultural-architecture-philosophy-and-hermeneutics-conference-in-may-۲۰۲۱-in-vancouver مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر