به گزارش پیام کنفرانس، پانزدهمین نشست سالانه چرخه تطبیقی ​​و مداوم فلسفه در روزهای ۲- ۴ ژوئن ۲۰۲۰ در هنگ کنگ برگزار می‌شود. محور کلی موضوعات شامل فلسفه آفریقا / آفریقا، فلسفه آسیا، فلسفه قاره، فلسفه اروپا و فلسفه قاره آمریکا است. علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل wirthj@seattleu.edu […]به گزارش پیام کنفرانس، پانزدهمین نشست سالانه چرخه تطبیقی ​​و مداوم فلسفه در روزهای ۲- ۴ ژوئن ۲۰۲۰ در هنگ کنگ برگزار می‌شود. محور کلی موضوعات شامل فلسفه آفریقا / آفریقا، فلسفه آسیا، فلسفه قاره، فلسفه اروپا و فلسفه قاره آمریکا است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل wirthj@seattleu.edu  در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  http://www.comcontphilosophy.org/ مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر