به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی حقوق اساسی و آزادی در روزهای ۴ و ۵ ژوئن ۲۰۲۲ در نیویورک، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل حقوق اساسی، حقوق بنیادی، تئوری حقوق بشر، نظریه‌های حقوق اساسی، نظریه قانون طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جنگ و درگیری، حقوق آزادی بیان […]

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی حقوق اساسی و آزادی در روزهای ۴ و ۵ ژوئن ۲۰۲۲ در نیویورک، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل حقوق اساسی، حقوق بنیادی، تئوری حقوق بشر، نظریه‌های حقوق اساسی، نظریه قانون طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جنگ و درگیری، حقوق آزادی بیان و مذهبی، حقوق آزادی، حقوق خصوصی و زندگی خانوادگی، حقوق مالکیت، حق داشتن یک استاندارد مناسب از زندگی، حق سلامت، حقوق تحصیل و فرهنگ، حقوق شرکت در جامعه، حق برابر و غیر تبعیض‌آمیز است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/2022/06/new-york/ICSRF/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/substantive-rights-and-freedom-conference-in-june-2022-in-new-york مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر