بارشها و مشکل آب تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفته است: علی رغم اینکه در روزهای اخیر شاهد بارش باران و برف در تهران بودیم اما باتوجه به اینکه عمده بارش…