دسته: گالری عکس

شب چراغ

شب چراغ: دور نمای شب سرد زمستانی تهران از بلندیهای غرب تهران انتهای پیام/ عکس از ارتباط امروز

ژئوپارک قشم

دی ماه ۱۳۹۱ ژئوپارک قشم به دلیل ناتوانی مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در انجام معیارهای ثبت جهانی ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد. انتهای پیام/منبع: ارتباط امروز