تماس با ما

برای برقراری ارتباط با پایگاه خبری پیام کنفرانس، دیدگاههای خود را به نشانی info@ertebatemrooz.ir ارسال فرمایید. ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهیم داد. همچنین سفارشات آگهی خود را به همان نشانی ارسال کنید تا در اسرع وقت رسیدگی و منتشر شود.

برای تماس با روابط عمومی سایت می توانید با شماره 8490 317 921 98+ در ارتباط باشید. همچنین راههای ارتباطی دیگر به این شرح است:

سامانه پیام کوتاه

6988 897 218 98+

 روابط عمومی سایت

info@ertebatemrooz.ir

بخش آگهیها

7602 241 933 98+

ارسال عکس و مطلب

info@ertebatemrooz.ir

تماس با مدیر مسئول: محمد حسن اسدی طاری assadi@ertebatemrooz.ir