دسته: اجتماعی

پایان تایتان

اوشن‌گیت، شرکت صاحب زیردریایی اکتشافی تایتان  که در حین شیرجه به سمت بقایای کشتی تایتانیک منفجر شد؛ با انتشار بنر قرمز رنگی در وبسایت شرکت، برچیده شدن تمام عملیات کاوشگری…