حامیان

برای هرگونه حمایت مالی از فعالیت‌های ارتباط امروز، می توانید هدایای نقدی (Donation) خود را به شماره کارت ۸۶۹۶ ۱۲۰۸ ۰۶۱۲ ۶۲۲۱ متعلق به بانک پارسیان به نام محمد حسن اسدی طاری واریز و در صورت تمایل رسید پرداخت را به پست الکترونیکی info@ertebatemrooz.ir ارسال کنید. همچنین اطلاعات تماس در اینجا قابل مشاهده است.

از همراهی و همیاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.

همچنین می توانید برای حمایت از ارتباط امروز می توانید از فرم زیر استفاده کنید:

ریال