درباره ما

سیاست حریم خصوصی

پیام کنفرانس به حفظ حریم خصوصی شما و قوانین آن پایبند است و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را در اختیار افراد، نهادها و سازمانهای گوناگون قرار نخواهد داد، مگر به حکم قوانین. همچنین عضویت در سایت، به معنی پذیرش کلیه قوانین سایبری کشور و مقررات سایت بوده و نیز کلیه فعالیتهای این سایت در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.

نگاهی به پیام کنفرانس

فعالیتهای پایگاه خبری پیام کنفرانس که به عنوان پایگاه خبری اجتماعی – فرهنگی و دارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات؛ به شمار می رود، منطبق با قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران است. این پایگاه خبری به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد و تلاش می کند دیدگاههای مختلف را در یک رسانه تخصصی مورد توجه و تحت پوشش قرار دهد. پیام کنفرانس مشتاقانه از همه متفکرین، پژوهشگران، متخصصان و سایر شهروندان جهت مشارکت در ارسال مطالب دعوت به عمل می آورد و از انتشار آنها استقبال می کند. انتشار مطالب در پایگاه خبری پیام کنفرانس به طور مستقیم و صریح دیدگاه نویسندگان است و نه لزوما دیدگاه پایگاه خبری. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از مخاطبان نیز برای انتشار خاطرات، مقالات، عکسها و تجربیات آنها دعوت به عمل می آید.