برچسب: ارتباط امروز

اعتراض ایران به متا

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای ضمن اعتراض به اینستاگرام، به متا مهلت ۱۰ روزه داده تا نماینده معرفی کند. این مرکز همچنین اطلاع داده که این مرکز با…