برچسب: طرح تحول سلامت

بیمه زندگی مهاجران طلوع کرد

مراسم رونمایی از طرح بیمه زنگی مهاجر ویژه مهاجرین داخل ایران به ویژه اتباع افغانستان با حضور علیرضا هادی مدیرعامل شرکت بیمه باران ، سروناز درواری عضو هیئت مدیره ،…